【Hunan Yongsheng Ranking】Hunan Yongsheng Ranking Variation in 2016 Season-One Score
NBA CBA NCAA

NBL(N)

2016
Hunan Yongsheng

Hunan Yongsheng

9 W - 17 L

Host City : 

Head Coach : 

Join League Year : 

Gymnasium : 

[10]
Technical Statistics Ranking
Per GamePTS
Per GameAST
Per GameREB
Per GameLPTS
Per GameTO
  • 34.61538461538461%
    FT26games, 9Win17Lose, Games Behind:17games
  • 46.15384615384615%
    Home13games, 6Win7Lose, Games Behind:9games
  • 23.076923076923077%
    Away13games, 3Win10Lose, Games Behind:8games
All
All
Ranking
Matches
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Odds Score Rival
26 - - 81-105 He nan She Dian
25 2.65 1.43 105-106 Guang Xi Weizhuang
24 6.75 1.09 98-109 Guizhou Senhang
23 - - 116-126 National Auto Service
22 5.25 1.13 100-103 ChongQin Sanhailanling
21 7.0 1.08 93-101 Hebei Xianglan
20 13.0 1.01 78-102 shanxi Xinda
19 2.65 1.43 106-117 Beijing Sport
18 1.06 8.0 105-116 Lhasa Sukhavati
17 - - 108-115 Anhui Wenyi
16 - - 117-112 JiangHuai Lightning
15 - - 124-99 Eastern Army
14 - - 128-117 Luoyang Zhonghe
13 - - 117-107 He nan She Dian
12 4.63 1.16 115-110 Guang Xi Weizhuang
11 - - 92-118 Guizhou Senhang
10 - - 88-91 National Auto Service
9 1.16 5.43 94-90 ChongQin Sanhailanling
8 6.0 1.11 110-135 Hebei Xianglan
7 - - 107-115 shanxi Xinda
6 2.67 1.43 118-125 Beijing Sport
5 1.03 9.75 122-102 Lhasa Sukhavati
4 6.5 1.1 93-103 Anhui Wenyi
3 1.18 4.37 106-87 JiangHuai Lightning
2 1.1 6.5 102-88 Eastern Army
1 2.65 1.43 101-113 Luoyang Zhonghe
Note: Home WinHome LoseAway WinAway Lose