【ECU16 B(W) Schedule】2017 ECU16 B(W) latest results_Schedule List-One Score
NBA CBA NCAA

ECU16 B(W)

2017
Ranking Team Match Win Lose W% Lose Probability Avg. Get Avg. Miss State
A
1 Portugal W's U16 3 3 0 100 0 77.7 30 3Winning Streak
2 Finland W'sU16 3 3 0 100 0 66.3 30.7 3Winning Streak
3 Bulgaria W's U16 3 1 2 33.3 66.7 48.3 74.3 1Winning Streak
4 Estonia W's U16 4 1 3 25 75 41.3 54.5 3Losing Streak
5 Norway W's U16 3 0 3 0 100 26 65.7 3Losing Streak
B
1 Belgium W's U16 4 4 0 100 0 96 41.3 4Winning Streak
2 Ukraine W's U16 5 4 1 80 20 67.4 52.2 3Winning Streak
3 Slovenia W's U16 5 3 2 60 40 69.4 54.4 1Winning Streak
4 Ireland W's U16 5 2 3 40 60 58.6 57.8 1Losing Streak
5 Macedonia FYR W's U16 4 1 3 25 75 60.8 58.3 1Losing Streak
6 Moldova W's U16 5 0 5 0 100 18.6 95.4 5Losing Streak
C
1 Greece W's U16 3 3 0 100 0 62.3 36 3Winning Streak
2 Sweden W's U16 3 3 0 100 0 60 45.3 3Winning Streak
3 Israel W's U16 4 2 2 50 50 64.5 50.5 2Winning Streak
4 Luxembourg W's U16 4 1 3 25 75 37.3 64.8 3Losing Streak
5 Iceland W's U16 4 0 4 0 100 41.5 58.8 4Losing Streak
D
1 Denmark W's U16 4 4 0 100 0 78 54 4Winning Streak
2 Bosnia and Herzegovina U16 5 4 1 80 20 75 56.8 3Winning Streak
3 Switzerland W's U16 4 3 1 75 25 83.8 48.5 1Losing Streak
4 Slovakia W's U16 5 2 3 40 60 52 66.4 2Winning Streak
5 5 1 4 20 80 47.8 56.8 3Losing Streak
6 Albania U16 5 0 5 0 100 42.4 84.6 5Losing Streak